Freelance.nl

Over Freelance.nl

Freelance.nl is sinds 2003 dé ontmoetingsplek voor opdrachtgevers en freelancers. Op ons platform worden ieder jaar meer dan 50.000 opdrachten geplaatst, die in totaal meer dan 16.000.000 keer worden bekeken.

We geloven in een toekomst waarin de beste professionals hun specialisme ontwikkelen bij en delen met meerdere ondernemingen in verschillende markten. In een wereld die sneller verandert en specialiseert, is bij ondernemingen de behoefte aan expertise vaak tijdelijk of projectgebonden. Om concurrerend te blijven moeten ondernemingen flexibel kunnen beschikken over relevante expertise. Het kennisniveau van professionals wordt daarbij gestuwd door meerdere, transparante selectie- en beoordelingsmomenten.

Kijk voor meer info op: https://freelance.nl/